Filtry Samopłuczące DYNAMIK
Filtr typu DYNAMIK jest bezciśnieniowym otwartym filtrem piaskowym, w którym proces filtracji i płukania złoża odbywa się nieprzerwanie i jednocześnie, oczywiście filtry standardowo mogą pracować okresowo np. w kilkugodzinnych cyklach. Filtr zapewnia bardzo wysokie standardy w uzdatnianiu wód pitnych (kilkakrotnie poniżej obowiązujących norm) oraz wysokie wskaźniki w oczyszczaniu ścieków komunalnych jak i przemysłowych. Instalacja oparta na filtrach DYNAMIK jest zwarta i posiada niewielkie rozmiary.
Dzięki swej niezwykle prostej budowie jest urządzeniem bezobsługowym, działającym w sposób ciągły a jego eksploatacja nie wymaga stosowania zbiorników pośrednich, pomp czy zaworów automatycznych.
Filtry te charakteryzują się brakiem części ruchomych mogących ulec awarii lub zużyciu oraz niewielkim zużyciem energii (jedynie do zasilania sprężarki). Przerwy w pracy dla przepłukiwania filtra zostały wyeliminowane poprzez wprowadzenie systemu ciągłego płukania piasku, równoczesnego do procesu filtracji. Dzięki zastosowaniu do produkcji materiałów ze stali kwasoodpornej, filtry są eksploatowane przez bardzo długi okres czasu, nawet w środowisku bardzo agresywnym. Zużycie energii jest niewielkie, a ilość reagentów minimalna lub zerowa.
Sterowanie pracą filtra ogranicza się do regulacji ilości dostarczanego do pompy mamutowej powietrza przy użyciu rotametru, a obsługa filtra wymaga jedynie kilkuminutowej kontroli pracy.
Wszystko to sprawia, że filtry są urządzeniami niezawodnymi, ekonomicznymi i nieskomplikowanymi w obsłudze.
 Korzyści eksploatacyjne
 • wysoka trwałość złoża filtracyjnego: przy normalnej eksploatacji filtra wykazuje znikomy  ubytek piasku, rzędu 0,5 % na rok;
 • niskie zużycie energii: energia elektryczna zasila jedynie sprężarkę, która dostarcza do filtra niewielkie ilości sprężonego powietrza do transportu zanieczyszczonego piasku  (szacunkowy koszt =  0,01 PLN/m3),
 • niskie koszty utrzymania: filtr w wersji standardowej wykonany jest ze stali nierdzewnej i nie posiada zużywających się ruchomych części;
 • minimalna obsługa; prostota procesu redukuje czas dozoru do kilku minut dziennie;
 • brak przerw w pracy na płukanie; jednoczesna filtracja i oczyszczanie złoża eliminują konieczność okresowej pracy filtra;
 • brak oddzielnej instalacji płuczącej;
 • niewielka ilość wód popłucznych z instalacji
 • brak strat wody na tzw. "pierwszy filtrat"; oddzielona zawiesina zawarta w warstwie złoża wspomaga proces filtracji (po przepłukaniu konwencjonalnego filtra warstwa filtrująca piasku jest czysta, a więc mniej skuteczna jako środek filtrujący; powoduje to konieczność odprowadzenia, tzw. "pierwszego filtratu" w pierwszych 10÷20 minutach od przepłukania; ciągłość procesu w filtrze otwartym eliminuje tę konieczność);
 • skuteczna i wydajna kontrola procesu:
  filtr znajduje się w ciągłym stanie równowagi w odniesieniu do zawiesiny w warstwie piasku; szybkość płukania podlega regulacji w zależności od zmian stężenia zawiesiny w wodach surowych, co umożliwia utrzymanie stałej ilości zawiesin w złożu, ciągłe oczyszczanie złoża daje możliwość kontrolowania tego procesu, a więc możliwość kontroli efektywności filtracji.
 • brak automatycznych zaworów oraz  skomplikowanych systemów sterowania.
DYNAMIK FILTR WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ 14301


Typ

Przepływ

[m3/h]

Pow.

filtracji

[m2]

D

[mm]

H

[mm]

Zapotrz.

powietrza

[Nl/min]

Króćce przyłączeniowe

Masa

[kg]

Ilość

złoża

[m3]

Zasilanie

DN

Filtrat

DN

Popłuczyny

DN

DF 500-05

D

55

5,5

2650

7000

80

200

200

65

2450

16,3

C

6500

2300

13,5

B

6000

2150

10,8

DF 500-00

D

 

50

4,9

2500

7000

70

2350

14,4

C

6500

2200

12,0

B

6000

2050

9,5

DF 400-00

D

40

4,0

2250

6500

60

2000

11,5

C

6000

1900

9,5

B

5500

1800

7,5

DF 300-00

C

30

2,9

1920

5800

55

150

150

1700

6,7

B

5000

1600

5,3

DF 200-00

C

20

2,0

1600

5000

45

125

125

1400

4,6

B

4200

1300

3,6

DF 150-00

C

15

1,6

1440

5000

40

1300

3,7

B

4200

1200

2,8

DF 70-00

B

7

0,7

960

4000

20

65

80

40

800

1,2

A

3300

700

0,9

DF 30-00

B

3

0,3

640

3500

15

32

65

32

300

0,5

A

2800

180

0,35Dynamik Filtr
jest urządzeniem przeznaczonym do oczyszczania wody z takich zanieczyszczeń jak:
-  zawiesina,
-  związki żelaza,
-  związki manganu,
-  usuwa mętności i poprawia barwę.
Ponadto w/w filtry mogą być stosowane w wykonaniach specjalnych do procesów denitryfikacji i defosfatacji (usuwanie związków biogennych) w ściekach komunalnych.
Istota pracy filtra polega na jednoczesnej filtracji wody przepływającej przez złoże filtracyjne, oraz płukaniu złoża w specjalnej dynamicznej płuczce wodno  powietrznej.
Zastosowanie wodno  powietrznego płukania złoża filtracyjnego obniża zużycie wody płuczącej o ok. 30%, oraz powoduje skuteczniejsze oczyszczanie złoża co w efekcie wpływa na polepszenie efektów filtracji wody.
Przemieszczenie złoża filtracyjnego do  płuczki odbywa się przy pomocy pompy mamutowej zasilanej sprężonym powietrzem. Regulację wydajności pompy mamutowej dokonuje się poprzez regulację ilości podawanego powietrza do czego służy odpowiedni zawór i rotametr.

Wysokość czynna złoża filtracyjnego zależy od oczekiwanej skuteczności filtracji.
Wersja standardowa to cztery wielkości:
 • A  1000 mm
 • B  1500 mm
 • C  2000 mm
 • D  2500 mm

Bardzo istotnym rozwiązaniem w Dynamik Filtr mającym wpływ na eksploatację filtrów jest system rewizyjny dystrybutora wody który pozwala na okresowe oczyszczanie ramion dystrybutora wody z osadów manganowych i żelazistych bez konieczności usuwania złoża filtracyjnego z wnętrza filtra.

Elementy filtra:
 • płaszcz filtra - stal nierdzewna,
 • płuczka wodno  powietrzna - stal nierdzewna,
 • dystrybutor wody- stal nierdzewna,
 • przewód wody surowej - stal nierdzewna,
 • przewód wód popłucznych - stal nierdzewna,
 • przewód i pompa mamutowa żwirku  piasku - stal nierdzewna, PVC,
 • przelew wody uzdatnionej - stal nierdzewna,
 • rewizja, czyszczak dystrybutora wody - stal nierdzewna,
 • króciec rewizyjno -kontrolny - stal nierdzewna,
 • złoże filtracyjne - piaski i żwirki filtracyjne,
 • wzmocnienie do zamocowania konstrukcji wsporczej - stal nierdzewna.


Doczyszczanie ścieków na filtrach typu DYNAMIK o ciągłym systemie filtracji i płukania złoża


Filtry typu Dynamik mogą być stosowane w końcowym stopniu oczyszczania ścieków w celu redukcji stężeń zawiesin oraz BZT5. Przy użyciu tego samego wyposażenia z niewielkimi jedynie zmianami projektowymi lub też przy zastosowaniu systemu dozowania chemikaliów, ewentualnie stopnia napowietrzania, możliwa jest jednoczesna redukcja stężeń azotu amonowego, fosforanów oraz azotanów.
Możliwość symultanicznego usuwania wielu zanieczyszczeń ścieków ilustruje poniższa tabela. 

 Proces  zawiesina  BZT5  N-NH4  N-NO3  P-PO4
 F  +  +  -  -  -
 F + C  +  +  -  -  +
 F + N  +  +  +  -  -
 F + D  +  +  -  +  -
 F + C + N  +  +  +  -  +
 F + C + D  +  +  -  +  +

 F + C + N +
 drugi stopień D

 +  +  +  +  +

F - filtracja
C - dozowanie chemikaliów - sole żelaza lub glinu
N - dodatkowy system napowietrzania wewnątrz filtra oraz zwiększenie wysokości złoża
D - denitryfikacja np. z dozowaniem nośnika węgla organicznego (np. metanol)

Przy wykorzystaniu technologii doczyszczania ścieków na filtrach typu Dynamik możliwe jest uzyskanie następujących efektów oczyszczania:

 • Stężenia zawiesin - z 50 mg/l do < 5 mg/l
 • Stężenia azotu amonowego (N-NH4) - z 25 mg/l do < 3 mg/l
 • Stężenia azotu azotanowego (N-NO3) - z 25 mg/l do < 2 mg/l
 • Stężenia fosforanów (P-PO4) - z 5 mg/l do < 0.2 mg/l
 • Stężenia BZT5 - 0.3 - 0.6 mg/l na każdy 1 mg usuniętej zawiesiny

Dla zapewnienia wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków możliwe jest  przeprowadzenie badań pilotażowych w miejscu planowanej inwestycji.Dynamiczna płuczka wodno-powietrzna służy do oczyszczania piasku w procesie filtracji wody. Zabrudzony piasek podawany jest to górnej części dynamicznej płuczki wodno-powietrznej gdzie następnie opada w dół do systemu pierścieni labiryntowych, gdzie następuje jego przepłukiwanie przeciwprądowe czystym filtratem. Zastosowanie w dynamicznej płuczce wodno-powietrznej kolektora powietrznego wpływa na polepszenie płukania złoża filtra, a przez to polepszenie efektów pracy filtra. Jednocześnie obniża się zużycie wody płuczącej o ok. 30%.

Zastosowanie systemu rewizyjnego dystrybutora wody ma na celu uniknięcie opróżniania filtra ze złoża w przypadku zanieczyszczenia ramion dystrybutora. Po odkręceniu korka rewizyjnego można bez przeszkód oczyścić ramiona dystrybutora z osiadłych w nich zanieczyszczeń bez opróżniania filtra ze złoża filtracyjnego. Po oczyszczeniu ramienia dystrybutora zakręcamy korek. Czynność tą powtarzamy na każdym z ramion.


Strona główna | Aktualności | O firmie | Referencje | Prezentacja | Kontakt
Pliki Cookies
Strona internetowa Dynamik Filtr korzysta z plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych
oraz w celu dostosowania strony do indywidualnych potrzeb swoich uzytkowników.
Korzystanie z serwisu Dynamik Filtr bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, ze będą one zapisane w pamięci urządzenia.


Wykorzystywanie tekstów oraz materiałów graficznych zawartych na stronie bez zgody Dynamik Filtr surowo wzbronione.
Copyright © 2005-2024 Dynamik Filtr.pl (0.6 sec.)
Wykonanie strony Brewka.pl
Aktualizacja: Tomasz Ciura