Separatory LAMELOWE DF
Separatory Lamelowe DF są wysokoefektywnymi wielostrumieniowymi osadnikami płytowymi. Separator Lamelowy to sprawdzone rozwiązanie technologiczne, zapewniające skuteczną separację zanieczyszczeń w systemach oczyszczania ścieków przemysłowych
i komunalnych oraz stacjach uzdatniania wody, powszechnie stosowane na całym świecie już od wielu lat. Zastosowanie procesu sedymentacji płytowej umożliwiło zaoszczędzenie ok. 90% powierzchni w stosunku do konwencjonalnego rozwiązania osadnika poziomego.
Osadniki Lamelowe mogą być dostarczane jako kompletne urządzenia wolnostojące lub jako pakiety płytowe  gotowe do instalacji np. w betonowych zbiornikach.
W separatorze zainstalowano (pod kątem 55-65°) pakiet sedymentacyjny - zespół połączonych ze sobą płyt wykonany z tworzywa sztucznego lub stali, zapewniających odpowiednią trwałość przy niewielkiej wadze. Standardowo odległość między płytami wynosi 50 - 80 mm, co umożliwia szybką i efektywną separację osadów na znacznie mniejszej powierzchni niż wymagana w osadnikach konwencjonalnych. Jednocześnie sedymentacja płytowa gwarantuje uzyskanie dużo większej sprawności w procesie separacji zawiesin, a  zastosowanie dolnego zbiornika osadów pozwala na uzyskanie ich lepszego odwodnienia.
Dobór odpowiedniego typu i modelu urządzenia następuje często po przeprowadzeniu testów pilotowych w miejscu planowanej inwestycji.

Zasada działania
Ścieki wpływają króćcem wlotowym do  centralnego kanału separatora, gdzie zostają rozdzielone na kilka strumieni i od dołu przepływają w górę przez poszczególne płyty pakietu. Zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni płyt, a następnie pod wpływem własnego ciężaru osuwają się do zbiornika  leja osadów gdzie podlegają zagęszczaniu. Klarowna woda przepływa w górę separatora i za pomocą rynien zbiorczych wypływa z urządzenia. Odbiór osadu następuje cyklicznie w zależności od ilości osadów zawartych w ściekach.
Urządzenie pracuje samodzielnie, a jego obsługa ogranicza się do okresowego (automatycznego lub ręcznego) spuszczenia osadów do kanalizacji.

Zalety Separatora Wielostrumieniowego:

 • Oszczędność powierzchni do 90% w stosunku do klasycznego osadnika poziomego
 • Obniżenie kosztów inwestycyjnych nawet do 50%
 • Niezawodność i wysoka sprawność w działaniu
 • Niskie koszty eksploatacji i utrzymania
 • Eksploatacja urządzenia nie wymaga nadzoru
 • Brak części szybko zużywających się
 • W separatorach istnieje możliwość modyfikacji położenia króćców wlotowych i wylotowych oraz niektórych wymiarów

Zastosowanie Separatorów:

 • Wstępne uzdatnianie wód pitnych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Jako osadnik wstępny i wtórny w oczyszczalniach  ścieków komunalnych
Standardowy zakres obciążeń od 0,5 do 1,5 m3/m2/h powierzchni sedymentacji

Materiał wykonania:

 • stal nierdzewna (standard)
 • stal kwasoodporna (opcja)
 • stal konstrukcyjna z zabezpieczeniem chemoodpornym (opcja)
 • króćce kołnierzowe na Pn  0,6 MPa wg PN-ISO7005-1

Modele:
Osadniki Lamelowe produkowane są w trzech odmianach i mogą być dostarczane jako kompletne urządzenia wolnostojące lub pakiety płytowe gotowe do bezpośredniej instalacji i eksploatacji. Kompletne Separatory Lamelowe SLA i SLZ mogą być wyposażone w pakiety o powierzchni do 150 m2 powierzchni sedymentacyjnej
i pracować z wydajnością nawet powyżej Q=200 m3/h, a SLW o powierzchni nawet powyżej 1000 m2.

Wyróżniamy modele Separatorów Lamelowych:

 • Model SLW - pakiety Lamelowe do montażu w istniejących osadnikach
 • Model SLA - kompletne urządzenie wyposażone w stożkowy zbiornik osadu
 • Model SLZ - kompletne urządzenie wyposażone w zbiornik flokulacji z mieszadłem i zbiornik osadu ze zgarniaczo - zagęszczaczem osadów.

SEPARATORY LAMELOWE POSIADAJĄ ATEST PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
NR. HK/W/0425/05/2006

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE SEPARATORÓW LAMELOWYCH


* wersja ze zgarniaczem osadów

SEPARATOR LAMELOWY DF SLASEPARATOR LAMELOWY DF SLZ


Главная страница | Новости | О фирПе | Отзывы и рекоПендации | Презентация | Контакт
Использование текстов и графических Патериалов, представленных на сайте, йез согласия Dynamik Filtr строго запрещено.
Copyright © 2005-2017 Dynamik Filtr.pl (0 sec.)
Изготовление сайта Brewka.pl
Aktualizacja: Tomasz Ciura